www.petshopathome.com                     Tel: 081-632-9197

Kong Extreme Goodie Ribbon ของเล่นสัตว์เลี้ยง

฿0.00
ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง ทนทานต่อการกัดแทะเป็นพิเศษ ช่วยในการขัดฟัน รุ่นพิเศษมีช่องใส่ขนมหลานช่องเพื่อเป็นการกระตุ้นการเล่น และการเรียนรู้ ให้สัตว์เลี้ยงเพลิดเพลิน และสนุกสนาน
  • หมวดหมู่ : 6.ของเล่นสุนัข
  • รหัสสินค้า : 003637

รายละเอียดสินค้า Kong Extreme Goodie Ribbon ของเล่นสัตว์เลี้ยง

ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง ทนทานต่อการกัดแทะเป็นพิเศษ ช่วยในการขัดฟัน รุ่นพิเศษมีช่องใส่ขนมหลานช่องเพื่อเป็นการกระตุ้นการเล่น และการเรียนรู้ ให้สัตว์เลี้ยงเพลิดเพลิน และสนุกสนาน 
 
M 1,150 ราคาพิเศษ 1,045 บาท
L 1,350 ราคาพิเศษ 1,245 บาท